Jiří Lindovský

Obrazy, kresby, grafika, skici a figurální studie. Galerie obsahuje práce tužkou, tuší, uhlem, akrylem a olejem na papíře, na sololitu, plátně, obrazy tvořené řezáním a skládáním desek umělé hmoty, škrábáním fólií atd., stejně jako ukázky klasických grafických technik. Anti-chronologický průřez z let 2019 - 1968.

Paintings, drawings, graphics, sketches and figural studies. The gallery contains work by pencil, ink, charcoal, acrylic and oil on paper, on wood, canvas, pictures made by cutting, etching and composing sheets of wood or plastic, etc., as well as examples of classical graphical techniques. Anti-chronological overview of the years 2019 - 1968.

vybrané práce z let 2020 - 1978 / selected works from 2020 - 1978

Nahoru / Up

vybrané práce z let 1978 - 1968 / selected works from 1978 - 1968

Nahoru / Up

grafika 2018 - 1973 / graphics 2018 - 1973


užitá grafika / graphic design

skici a studijní kresby / sketches and study drawings

Nahoru / Up

webdesign: zvirecihudba.cz    © Jiří Lindovský 2013 - 2019