Jiří Lindovský
grafik, kreslíř a malíř / graphic artist, draughtsman and painter

Narozen 25. dubna 1948 v Mankovicích. Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění. Žije a tvoří střídavě v Olomouci a v Praze. V letech 1963 - 1967 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a v letech 1967 - 1970 na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Výtvarné vzdělání završil v letech 1970 - 1975 studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. Od roku 1992 je vedoucím ateliéru Grafika I na Akademii výtvarných umění v Praze. Profesorem jmenován 2007. Samostatně vystavuje od roku 1970 (ČR, SR, Rakousko), společně od roku 1969 (ČR, SR, Polsko, Španělsko, Francie, Mexiko, Japonsko, Brazílie, Německo, Kanada, Rakousko, Jugoslávie, USA, Venezuela.)

Born on 25th April 1948 in Mankovice, Czechoslovakia. Painter, draughtsman, graphic artist, designer of aplied arts. Lives and works alternating between Olomouc and Prague, Czech Republic. Studied at Střední uměleckoprůmyslová škola in Brno during 1963 - 1967, continued at the Faculty of Education in Brno between 1967 - 1970. Completed his artistic education at the Academy of Fine Arts in Prague within the group of Prof. Ladislav Čepelák. Since 1992 leading the Atelier of Graphics I. Habilitated as Docent in 1994, named Professor in 2007. Solo exhibitions since 1970 (Czech Rep., Slovakia, Austria), group exhibitions since 1969 (Czech Rep., Slovakia, Poland, Spain, France, Mexico, Japan, Brazil, Germany, Canada, Austria, Jugoslavia, USA, Venezuela).

literatura / bibliography

Nahoru / Up

webdesign: zvirecihudba.cz    © Jiří Lindovský 2013 - 2019